English

Die Tariewe is soos volg:

Babas onder 24 maande bly gratis, maar tel as 'n persoon op 'n staanplek.
Gewone Naweke:

R 210.00 per persoon per nag per staanplek vir 1 tot 6 mense en 1 voertuig.
R 100.00 per persoon onder 12 per nag (Maksimum 6 mense).
R 80.00 vir 'n ekstra voertuig (Maksimum van 2 voertuie per staanplek).

Langnaweke en skoolvakansies:

R 235.00 per persoon per nag per staanplek vir 1 tot 6 mense en 1 voertuig.
R 125.00 per persoon onder 12 per nag (Maksimum 6 mense).
R 80.00 vir 'n ekstra voertuig (Maksimum van 2 voertuie per staanplek).

Midweek (Maandag tot Donderdag) langnaweke en skoolvakansies uitgesluit:

Bly dieslefde as tariewe bo.

Boma staanplekke op gewone naweke (3 en 24):

R180 per nag vir die gebruik van boma.

Boma staanplekke (3 en 24) Lang naweke en skoolvakansies:

R180.00 per nag vir die gebruik van boma.

Boma staanplekke (3 en 24) Midweek (Maandag tot Donderdag):

Bly dieselfde as bogenoemde tariewe.

Deel van kampplekke; bv. 2 gesinne:

Geen staanplekke word gedeel nie en maks 6 persone op staanplek.

Besoekers:

Geen dagbesoekers word toegelaat nie. Slegs ons kampeerders kan gaste ontvang. Die reël van 6 persone per staanplek is van toepassing. Geen besoekers oor langnaweke nie.

Kampeerders mag kuiergaste ontvang maar die volgende reëls geld:

  1. Daar moet vooraf reëlings getref word by die besprekings kantoor.
  2. Alle kuiergaste moet by Ontvangs aanmeld en mag onder geen omstandighede direk na staanplekke ry nie.
  3. Kuiergaste word nie voor 09h00 toegelaat nie en moet teen 18h00 die kampterrein verlaat.
  4. 'n Maksimum van 4 kuiergaste, wat in een voertuig ry, sal per staanplek toegelaat word.
  5. Kampeerders moet teen nie minder as 3 dae voor die besoek van kampgaste vir hulle 'n bespreking maak.
  6. Die voertuig registrasienommer en alle name van die gaste moet vooraf aan die besprekings kantoor gestuur word.
  7. Betaling vir gaste moet nie later as 3 dae voor die aankoms datum by wyse van 'n elektroniese bank betaling gemaak word.
Tariewe vir kuiergaste is as volg:

  • R120 per volwassene
  • 90 per persoon onder 12 jaar
  • R70 per voertuig

Tariewe vir 2 mense gewone naweke:

R210.00 per persoon per nag.

Tariewe vir 2 mense langnaweke en skoolvakansies:

R235.00 per persoon per nag.

Pensionaris tariewe Maandag tot Donderdag:

R165.00 per persoon per nag. Maksimum van 4 persone per staanplek en 1 voertuig. Ekstra voertuig is R70.00 p/n.

Top